logo Chants de France
TÉLÉCHARGER L'APPicone apple store
APPLE STORE
icone play store
PLAYSTORE
WEBZINEicone loupeicone calendriericone utilisateur
Photo de la chanson He Loset, ihr Büäwä

Paroles de He Loset, ihr Büäwä

Trouvable dans « Chansons Populaires d’Alsace », J-Baptiste Weckerlin, p. 185

Collecte réalisée à nouveau par Daniel Muringer pour OLCA (Office pour la langue et les cultures d'Alsace), site Sàmmle

Avec la contribution de L'équipe Chants de France

JOBY


1 - He loset, ihr Büäwä, wenn i mi nit bätriäg,
I heerä nä Trummä, mer miän jetz alli d’z’Kriäg.
Mer wänn is tapfer wehrä,
Diä Kolbe brav um kehrä,
Wänn haüe, wänn stächä,
Wiä wenn das Wätter schliäg.


2 - Doch glaüwä min Roth nur, äs lit gar viel dara,
Mer miän viel vertraüä züä unsrä Fiährer ha ;
Nur thüä was sie bäfählä,
Nit raüwä un nit stählä.
Wer do nit ka folgä, där isch käi Biederma.


SEPPI


3 - He ! Joby, was hasch doch nit fir a dummes G’schräy,
Dü mechtetsch gärn kriägä, un ich mecht liäwär häi,
I kann nit heerä schiäsä,
Ka nit gsä Blüät värgiäsä,
Das Läwä isch edel, där Todt isch Narädey.


4 - He ! kumm doch, wänn häim geh’, äs sicht gar finschter dri :
Wänn laüfä, wänn springä, sonscht wird is kalt därbi.
I ka Schwartzbrod nit bissä,
Will liäwär vo unsärm wissä.
Ach ! kumm doch du Gaügel, un loss das kriägä si.


JOBY


5 - Was redsch dü, dü Limmäl ! dü eländs Wiwerg’fräss,
Wird dir denn das Schtärwä firs Vaterland so räss ?
I mag mi Hand nit bschissä,
Sunscht thät i di verrissä,
Dü Schandfläck där Männer, du Wisästainer Käss !


Retrouvez He Loset, ihr Büäwä dans les catégories suivantes

Rechercher un chant

A propos du chant "He Loset, ihr Büäwä"

Trouvable dans « Chansons Populaires d’Alsace », J-Baptiste Weckerlin, p. 185

Collecte réalisée à nouveau par Daniel Muringer pour OLCA (Office pour la langue et les cultures d'Alsace), site Sàmmle

Commentaires (0)

  RÉSEAUX SOCIAUX
  icone twittericone spotify
  Répertoire
  Contribuer
  On se retrouve
  Webzine
  Liste des chants
  Liste des carnets
  Mentions légalesConditions générales d'utilisationPolitique de gestion des données
  buste d'un homme chantat à pleine voixVOIR LE REPERTOIREicone apple store
  APPLE STORE
  icone play store
  PLAYSTORE